Radar · Nyheter

Svenskt kött går före ekologiskt i kommunala verksamheter

Alliansen väljer hellre närproducerat än icke-svenskt ekologiskt kött i de kommunala verksamheterna.

Göteborgs stad har tidigare haft som mål att allt kött i de kommunala verksamheterna ska vara ekologiskt. Men Alliansen har valt att stryka det målet i årets budget och fokuserar nu istället på närproducerat, rapporterar SVT Väst. Orsaken är att det finns för lite ekologisk köttproduktion i Sverige.

– Vi vet att utbudet av kött som är svenskt och ekologiskt inte räcker till i dagsläget. Istället för att behöva importera kött, så justerar vi målen och fokuserar på starkt djurskydd vilket gör att vi får mer svenskt kött till de kommunala köken, säger Naod Habtemichael, kommunalråd för Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Det nya målet är att allt kött som köps in är producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning, tidigare har kommunen bland annat köpt ekologiskt kött från Italien som inte lever upp till den svenska djurskyddslagstiftningen.

– Djurskyddet är prio ett, men vi ser gärna att det kött som vi köper in är ekologiskt också, säger Naod Habtemichael till Syre Göteborg och tillägger att de fortfarande kommer att ha en stor andel ekologiskt kött och att det nya målet inte kommer att drabba de svenska leverantörer som kommunen köper av.

I en intervju med SVT Nyheter Väst hävdar han också att ekokött är sämre för klimatet än annat kött och att det här beslutet därför också skulle kunna komma att gynna klimatet.

Frågan om ekologisk odlings klimatpåverkan är ganska omstridd*, har ni säkra belägg för att ekologiskt verkligen är sämre ur klimatsynpunkt?

– Det finns många olika variabler, om man ser till den biologiska mångfalden så kan det vara bättre med ekologiskt, men för klimatet så är forskarna ganska överens om att ekologisk odling bland annat tar upp mer åkerareal.

Om ni gör det för att ni vill stärka djurskyddet och för klimatet, borde ni inte då istället satsa på mer vegetabilier?

– Jo absolut. Men vi jobbar på flera olika fronter samtidigt, alltifrån nudging till att minska matsvinnet och få in mer vegetariskt i skolorna.

På frågan om det finns något konkret mål för hur stor andel som ska vara vegetariskt eller veganskt ber Naod Habtemichael om att få återkomma. Han skickar senare ett mejl där han hänvisar till Göteborgs stads handlingsplan för miljön 2018-2020, där står dock bara att att utbudet av vegetariskt och ekologiskt ska öka samt att måltidspersonalen ska utbildas i vegetarisk matlagning. 
Han tillägger också att målen kommer att revideras under hösten. 

*Fotnot: Energi- och klimatforskaren vid Chalmers Stefan Wirsenius gick i vintras ut med att ekologisk mat är sämre för klimatet. Uttalandet har dock fått kritik från bland annat Krav och Ekologiska lantbrukarna för att sakna stöd i den vetenskapliga artikel som Wirsenius hänvisar till.