Radar · Nyheter

Oro bland skogsföretag inför brandrättegång

I  slutet av oktober inleds processen, där både skogsbolaget Stora Enso och företaget vars skogsmaskin tros ha orsakat branden står åtalade.

Fem år efter skogsbranden i Västmanland kan snart det juridiska efterspelet inledas. David står mot Goliat i rättegången i oktober som ska avgöra vem som bär ansvaret för att branden startade. Mycket står på spel för en bransch som försöker undvika en ny brandkatastrof genom självreglering.

Frågan om vem som ska ses som ansvarig för den stora skogsbranden har dragits i långbänk.

Redan i januari 2017 konstaterade åklagare Christer Sammens att förundersökningen var klar. Sedan dess har de inblandade parterna velat komplettera utredningen och efter att åtal väcktes i januari i förra året krävde även skogskoncernen Stora Enso att rättegången skulle skjutas upp.

– Bolaget hävdade att brottmålet inte kan avgöras innan alla tvistemål har avgjorts, vilket jag protesterade mot och fick rätt, säger Christer Sammens.

Men i slutet av oktober inleds processen, där både skogsbolaget Stora Enso och företaget vars skogsmaskin tros ha orsakat branden står åtalade.

"Rör sig om oaktsamhet"

Trots att det inte fanns några regler om skogsindustrins ansvar för att bränder inte ska uppstå hävdar Christer Sammens att inget av bolagen tagit tillräcklig hänsyn till brandrisken.

– Maskinen skulle inte kört på det där hygget i överhuvudtaget. Det rör sig om en oaktsamhet som kan jämföras med att lämna en kastrull på spisen.

Om något av de åtalade bolagen fälls riskerar det en företagsbot på fem miljoner kronor. Regelverket för företagsböter tar inte hänsyn till bolagets storlek. Det gör att åklagaren inte kan kräva en större summa av Stora Enso, som förra året omsatte mer än 110 miljarder kronor, än av skogsentreprenören, som bara omsätter en bråkdel av det.

– Det där är frimärkspengar för Stora Enso, medan min klient går i konkurs, säger Rolf Klintefors, skogsentreprenörens juridiska ombud, om nivån på företagsboten.

Annan brandorsak

Han hävdar att hans klient inte har något ansvar för att branden startade.

– Det handlar om en liten underentreprenör med sakkunskap om själva arbetet medan det faktiskt är Stora Enso som sitter på resurserna. Jag tycker att det är skogsbolaget som har möjlighet att avgöra om det är lämpligt att utföra ett arbete med hänsyn till bland annat brandrisk.

Samtidigt som Rolf Klintefors skjuter över en del av ansvaret på Stora Enso anser han inte att skogsbolaget bör fällas. Både entreprenören och Stora Enso, som inte vill ge några kommenterar inför rättegången, kommer bevisa att branden inte nödvändigtvis orsakades av skogsarbetet, säger han.

Mycket står på spel inför rättegången i oktober, men branden i Västmanland har redan fått konsekvenser för branschens känsla för ansvar kring bränder.

För två år sedan infördes branschbestämmelser som ska undvika bränder som orsakas av skogsmaskiner. Enligt dem ska bland annat skogsarbete med maskiner avbrytas om den högsta nivån av brandrisk på en femgradig skala råder.

"Delat ansvar"

Trots att reglerna har förändrats kan en fällande dom ytterligare förändra förutsättningarna i branschen. Kolbjörn Kindströmer, vice ordförande i branschorganisationen Skogsentreprenörerna, beskriver en oro bland landets skogsentreprenörer.

– Många är väldigt hårt ekonomiskt pressade och har inte råd att säga nej till jobb. Det innebär att de inte heller har råd att ta det ansvar som krävs.

Han tycker att de nya branschreglerna är bra och hoppas att nya gemensamma initiativ även kan förändra de ekonomiska villkoren för många entreprenörer.

– Hela branschen måste vara med och betala. Det handlar om ett delat ansvar.

Fakta: Rättsprocessen efter branden

Förutom rättegången i oktober pågår ytterligare juridiska processer efter skogsbranden i Västmanland 2014.
Någon gång under våren 2020 kommer Falu tingsrätt att pröva om Stora Enso bör ersätta flera försäkringsbolag som betalat ut pengar till drabbade skogsägare. En liknande process pågår även vid Hudiksvalls tingsrätt.
En process är redan avslutad. I februari slog Högsta domstolen fast att eftersom ett skogsfordon var inblandat då branden uppstod ska den ses som en trafikskada. Det innebär att skogsägare kan söka ersättning från fordonets försäkringsbolag för skador på skog.