Radar · Nyheter

Ny undersökning: Göteborg sämsta staden att köra bil i

Göteborg: ingen rolig stad att köra bil i enligt ny undersökning.

I Göteborg är det bara fem procent som tycker att trafikflödet med bil fungerar bra, samtidigt är det också färre i Göteborg än i nästan alla andra städer som tycker att staden har en väl fungerande kollektivtrafik. Det visar  en ny rapport som teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har tagit fram.

I rapporten, som kallas för Samhällsbarometern, har invånarna i Sveriges 20 största städer fått betygsätta sin hemstad inom flera olika områden  så som trafik, samhälle, boende och näringsliv. De allra flesta är nöjda med infrastrukturen och tycker det är lätt att ta sig fram både med  kollektivtrafik, med cykel och till fots. Svårare är det med bil – där är i genomsnitt bara en tredjedel nöjda enligt undersökningen.

Men det är också stora lokala skillnader. I Göteborg tycker endast 5 procent att det är lätt att ta sig fram med bil, vilket är sämst i Sverige enligt undersökningen. En betydligt större andel göteborgare – 62 procent – instämmer i påståendet att ”det finns en väl fungerande kollektivtrafik i min stad”, men även denna siffra är förhållandevis låg. Det är bara i tre andra städer – Sundsvall, Jönköping och Södertälje – som man tycker att kollektivtrafiken är sämre. Bäst är den, enligt undersökningen, i Karlstad där instämmer hela 90 procent i påståendet att kollektivtrafiken fungerar väl.

När svenska folket får lista vad de tycker är viktigast inom trafik är det hållbara alternativ som hamnar i topp. Hela 75 procent av svenskarna anser att en väl fungerande kollektivtrafik är den viktigaste prioriteringen. Det näst viktigaste är framkomligheten med cykel och till fots, vilket drygt varannan svensk svarar. Först på tredje plats hamnar trafikflödet med bil, det uppger 42 procent.

– I utvecklingen av våra städer är det viktigt att optimera kollektivtrafiken och underlätta för människor att förflytta sig fritt. Det är också viktigt att se till att det är lätt att använda andra färdmedel än bil. Svenskarnas upplevelser visar att det finns mycket kvar att göra och att det finns en stor potential att nyttja innovativ och digital teknik för att ytterligare effektivisera och förbättra kollektivtrafiken i våra städer, säger Nicke Rydgren, affärschef på PE, i en kommentar till undersökningen. 

Topplista

Städerna där kollektivtrafiken fungerar bäst respektive sämst, enligt invånarna själva:

Bäst                                            
1. Karlstad                                   
2. Linköping                               
3. Malmö                                     
4. Norrköping                             
5. Lund                                         
Sämst
1. Sundsvall
2. Jönköping
3. Södertälje
4. Göteborg
5. Örebro

Viktigaste prioriteringar inom trafiken enligt svenskarna

Att det finns en väl fungerande kollektivtrafik: 75 %
Att det är lätt att ta sig fram med cykel och att gå: 52 %
Att trafikflödet med bil fungerar bra (ex. ingen köbildning, enkelt att ta sig fram): 46 %
Att det finns goda pendlingsmöjligheter: 34 %
Att det finns goda möjligheter till långväga transport (ex. flyg och tåg): 19 %
Att det finns en tydlig vision för hur transport och infrastruktur ska utvecklas i framtiden: 18 %
Att det är enkelt att byta mellan olika transportmedel: 13 %
Att det finns en utbredd laddinfrastruktur för elbilar: 7 %
Att det finns en välfungerande mobilapp för kollektivtrafiken: 7 %
Att parkeringsavgifter kan betalas via en mobilapp eller webbplats: 6 %
Att det finns ett brett utbud av delningstjänster (ex. hyrcyklar/elscootrar/bilpooler: 3 %
Vet ej: 1 %

Så gjordes undersökningen:

Samhällsbarometern 2019 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, i dagligt tal PE. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik. Undersökningen är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer.
Rapporten i sin helhet kan läsas på: https://samhällsbarometern.pe.se