Radar · Nyheter

L vill öka tryggheten för hbtq-personer

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni vill öka tryggheten för hbtq-personer.

Liberalerna vill frysa biståndet till regimer som förföljer hbtq-personer, skriver partiledaren Nyamko Sabuni och tre andra liberaler i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den svenska flyktingpolitiken får inte heller kompromissa med hbtq-personers rättigheter, anser skribenterna. Därför bör alla asylboenden ha handlingsplaner för att öka tryggheten för sexuella minoriteter. För att motverka förföljelse och diskriminering bör också obligatorisk undervisning och samhällsinformation om jämställdhet och hbtq-personers rättigheter ges till nyanlända.

Ytterligare ett förslag är att öka tryggheten för äldre hbtq-personer som har hemtjänst eller bor i särskilda boenden, bland annat genom utbildning av vård- och omsorgspersonal. Skribenterna anser dessutom att inga offentliga medel ska gå till föreningar, församlingar eller organisationer som bidrar till förföljelse eller förtryck av hbtq-personer.