Radar · Nyheter

Svensk mjölkinvägning minskar mest i Norden

Mjölkkarusell på gården Vadsbro Mjölk AB, en anläggning med över tusen mjölkkor.

De senaste tio åren har mjölkinvägningen i Sverige minskat med åtta procent. Det visar nya siffror från Jordbruksverket. Norges invägning har under samma period minskat med tre procent. Både Finland och Danmark ser istället en ökad mjölkproduktion. Finlands mjölkinvägning har under de senaste tio åren ökat med fyra procent, medan den danska produktionen har ökat med hela 24 procent.

2018 producerades 2 763 110 ton mjölk i Sverige. 2017 var den siffran 2 817 000 ton.

Samtidigt som antalet ton invägd mjölk har minskat i Sverige, har också antalet kor blivit färre. Men antalet kor har inte minskat i samma takt som mjölkinvägningen. Det beror på att korna producerar mer mjölk. 1997 producerade en svensk mjölkko i snitt 7 100 kilo mjölk. 2017 var den siffran 8 900 kilo. Ökningen beror på avel och förändringar i kornas kost. Antalet mjölkgårdar minskade mellan samma år från 15 788 till 3 614. 1997 hade en svensk mjölkgård i snitt 30 kor, 2017 hade den siffran gått upp till 85 kor per mjölkgård.