Radar · Nyheter

Nu är jordens resurser slut för i år

I Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot, enligt WWF.

Från och med nu lever vi över våra tillgångar. I alla fall utifrån en årsbudget för jordens förnybara resurser.

I går, den 29 juli, inträffade Overshoot Day, enligt organisationen Global Footprint Network, som räknar fram hur länge resurserna räcker varje år, utifrån en budget för jordens förnybara resurser.

I år inträffar detta tidigare än förra året. Världen förbrukar resurser som om det fanns 1,7 jordklot att leva av. I Sverige förbrukar vi ännu mer, vi lever vi som om vi hade hela fyra jordklot till vårt förfogande, enligt Världsnaturfonden WWF.

Överkonsumtionen leder till brist på vatten, minskad biologisk mångfald, klimatförändringar, jorderosion och avskogning, enligt WWF.

”I Sverige har vi minskat våra inhemska utsläpp. Men vår konsumtion av exempelvis kött och flygresor i proportion till vår storlek ger ett stort fotavtryck. För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen krävs livsstilsförändringar. För att få till stora förändringar måste strukturerna som styr våra beslut i vardagen förändras”, skriver Lovisa Hagberg på WWF i ett pressmeddelande.

”Exempelvis är minskat flygande på individnivå ett viktigt steg för att få ned utsläppen, men dessa ansträngningar får ingen effekt om vi samtidigt satsar på utbyggnad av flygplatser istället för järnvägen”, fortsätter hon.

Fakta: Tidigare och tidigare

Overshoot Day har inträffat allt tidigare.
Förra året den 1 augusti, 2017 den 3 augusti, 2016 den 5 augusti. År 2000 inföll dagen den 23 september, och 1990 den 11 oktober.
Källa: Global Footprint Network och WWF.