Radar · Nyheter

Mest bidrag för föräldrapeng

Fler barn innebär fler föräldrar som behöver föräldrapenning.

Försäkringskassans utgifter ökar och det är framför allt föräldraförsäkringen som driver på utvecklingen, enligt myndighetens nya prognos.

Orsaken är att antalet barn i olika åldrar blir fler. Från och med i år beräknas föräldraförsäkringen vara Försäkringskassans största utgift. Tidigare var det ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning som kostade mest.

Utgifterna för försäkringar som rör barn och familj väntas i år stiga till 97 miljarder, jämfört med 87 miljarder förra året.

Sjukpenningtalet bedöms samtidigt falla något från dagens 9,6 dagar till 8,8 dagar år 2022. Prognosen är dock väldigt osäker, enligt Försäkringskassan.

Totalt beräknas utgifterna för socialförsäkringen i år landa på 220 miljarder kronor, en miljard mer än 2018.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV