Radar · Nyheter

Färre distansutbildningar bekymrar facket

Färre distansutbildningar omöjliggör vidareutbildning för många yrkesverksamma, menar Unionen och Teknikföretagen.

Distansutbildningarna på universitetsnivå blir allt färre. Utvecklingen oroar nu fackförbundet Unionen och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. 

En fjärdedel av landets distanskurser har försvunnit sedan 2010, visar siffror från högskolans gemensamma antagningssystem.

I en debattartikel i DN skriver Unionen och Teknikföretagen bland annat att ett försämrat distansutbud gör det svårt för många yrkesverksamma att vidareutbilda sig – och möjligheten till kompetenshöjning beskrivs som en ödesfråga för industrin och svensk ekonomi.

Artikelförfattarna menar att många av deras medlemmar vill utbilda sig på distans, men att endast en av åtta hittar en utbildning som motsvarar deras behov.

”Trots att yrkesverksammas efterfrågan på flexibel utbildning har ökat så har utbudet kraftigt försämrats. Medan 7 av 10 tjänstemän vill utbilda sig helt eller delvis på distans har exempelvis antalet distanskurser minskat med så mycket som en fjärdedel sedan 2010”, skriver Klas Wåhlberg, Teknikföretagen, och Martin Linder, Unionen.

Debattörerna skriver att svensk konkurrenskraft inte har råd att vänta, och att behovet av flexibla högskoleutbildningar måste förbättras med omedelbar verkan.

– Vi sitter just nu och tittar på vad kan vi hitta för förändringar för att våra universitet och högskolor ska kunna ta sig an den här uppgiften bättre än idag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, till P3 Nyheter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV