Radar · Nyheter

Danmark ska ta emot kvotflyktingar igen

Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Efter några år med totalstopp har Danmark bett FN om att återuppta mottagandet av kvotflyktingar.
Världsorganisationens flyktingorgan tar emot beskedet med glädje. Samtidigt anklagas regeringen i Köpenhamn för att svika ett av sina vallöften.

Kontakten med FN:s flyktingorgan UNHCR togs redan den 11 juli, kort efter det att regeringsbildningen var klar, skriver danska Politiken.
”Jag har meddelat att Danmark redan under 2019 önskar ta emot en mindre grupp kvotflyktingar med särskilda vårdbehov”, skriver den danska utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S) i en kommentar till tidningen.

Från och med 2020 ska Danmark åter ingå i det generella kvotflyktingsystemet, där UNHCR väljer ut skyddsbehövande personer på flykt från sina hemländer, som sedan omplaceras i andra länder. FN:s flyktingorgan välkomnar beskedet.

– Med det ökande antalet flyktingar, som har ett trängande behov av vidarebosättning, är de här solidariska åtgärderna viktigare än någonsin, säger Caroline Bach, talesperson för UNHCR i Nordeuropa, till Politiken.

Delar av oppositionen är inte lika nöjda.
– Vi betraktar det här som ett löftesbrott i förhållande till vad Socialdemokraterna sade i valrörelsen, att de vill bevara den strama invandringspolitiken, säger Dansk Folkepartis gruppledare Peter Skaarup.

Fakta: Flyktingar och kvotflyktingar

En flykting är en person som söker skydd undan väpnad konflikt eller annan slags förföljelse. Personen riskerar att utsättas för fara i sitt hemland, men faran kan också ha uppstått under flykten. Flyktingar är skyddade i folkrätten, främst genom 1951 års flyktingkonvention, som ålägger stater att erbjuda flyktingar skydd och ge dem ett värdigt liv.
En kvotflykting är särskilt utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att flytta till ett annat land inom ramen för ett så kallat vidarebosättningssystem (på engelska resettlement). De flesta kvotflyktingar vidarebosätts från områden som ligger i närheten av konflikthärdar eller andra krisområden.
Sverige tog under 2018 emot 5 000 kvotflyktingar, och planerar att ta emot lika många i år.
Källa: UNHCR, Migrationsverket