Radar · Nyheter

Det dödliga våldet ökar

Våld med dödlig utgång är vanligast i storstadslänen.

I Göteborg knivhöggs två män till döds inom loppet av en vecka. Dödsfallen går i linje med den senaste brottsstatistiken, som visar att det dödliga våldet har ökat kraftigt.

Efter en längre tid av minskat våld med dödlig utgång har trenden vänt. Antalet fall av dödligt våld har ökat de senaste åren. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå. Rapporten visar även att dödsfallen allt oftare kan länkas samman med konflikter i kriminella miljöer.

Det dödliga våldet har ändrat karaktär. Det som kan kopplas till konflikter i kriminella miljöer har ökat kraftigt, medan det dödliga våldet inom familjen har minskat, säger Jonas Öberg, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Dagens nivåer – omkring ett fall på 100 000 invånare – är dock fortfarande lägre än nivåerna i början av 1990-talet, då siffrorna låg omkring 1,3-1,4 fall per 100 000 invånare.

De flesta fallen av dödligt våld sker i storstadslänen. Västra Götalands län ligger trea på topplistan.  Flest fall återfinns i Stockholm, och näst flest i Skåne.

Den nya studien slår fast att mindre än en fjärdedel av dödsfallen i kriminella miljöer klaras upp, och Brå konstaterar att dödligt våld i kriminella miljöer är svårare att utreda. Detta förklaras delvis med att få vittnen är villiga att prata med polisen.

Rapporten fastställer även att det dödliga våldet fortfarande drabbar kvinnor och män på olika sätt.  För kvinnliga brottsoffer är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner, och motiven är ofta relaterade till svartsjuka eller separation. När män faller offer för dödligt våld är det istället vanligare med kopplingar till kriminella miljöer och konflikter utanför familjen.

Brå:s senaste studie visar att straffen för dödligt våld har blivit strängare över tid – fler personer fälls för mord istället för dråp eller vållande till annans stöd. Det har även blivit vanligare med fängelsestraff framför rättspsykiatrisk vård.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV