Radar · Nyheter

Akut stopp för torskfiske

Läget är tufft för torsken i östra Östersjön. EU-kommissionen inför ett akut stopp för kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön – från och med i dag. Den svenska regeringen välkomnar beslutet.

Förbudet varar fram till årsskiftet, meddelar Havs- och vattenmyndigheten i ett pressutskick.

Myndighetens handläggare för fiskereglering, Martin Rydgren, välkomnar fiskestoppet – men understryker att problemen för torsken är många.

– Torsken har bekymmer för att det är problem med syrebrist, minskad salthalt och att beståndet är hårt utsatt för parasiter. Om man tittar på den naturliga dödligheten är den tre gånger högre än vad fisket är, säger han till TT.

– Förbudet är naturligtvis ett bidrag, men det måste arbetas vidare på flera håll så att vi får en bättre miljö i Östersjön.

Påtryckningar

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ställer sig positiv till beslutet. I en skriftlig kommentar till TT säger hon att regeringen verkat för ett torskfiskeförbud.

”Detta för att skydda den östra torsken, rädda livet i Östersjön, säkra levande kustsamhällen och en livskraftig fiskenäring”, skriver hon, och fortsätter:

”Jag är därför glad att vi har varit framgångsrika i våra påtryckningar och att kommissionen nu presenterat nödåtgärder för den östra torsken och att dessa träder i kraft med omedelbar verkan.”

Undantag

Fiskeförbudet påverkar torskfisket i hela det södra området – från Falsterbo till Kalmar – och är det första i sitt slag som EU-kommissionen beslutat om för en art i Östersjön.

Undantag ges för småskaligt fiske, och fritidsfisket berörs inte alls av förbudet. Yrkesfiskare som fått torsk i sin fångst trots att de fiskat efter andra arter, får landa den om fisket bedrivits med redskap som har en maskstorlek på högst 45 mm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV