Radar · Nyheter

Felvaccination på skola kunde lett till döden

En skola i Göteborg har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för skolsjukvårdsmissar som riskerat livet på en av eleverna.

En skola i Göteborg har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för skolsjukvårdsmissar som riskerat livet på en av eleverna, rapporterar lokala medier. Enligt anmälan kretsar de allvarliga bristerna kring en vikarierande skolsköterska. I en klass hade 8 av 20 fått felaktigt vaccin, och flera elever antecknades ha fått vaccin trots att de inte fått det, skriver Göteborg direkt.

En elev riskerade att råka väldigt illa ut då hen hade fått vaccin, trots att det tydligt framgår i journal att eleven inte tål det. Bedömningen i anmälan är att en allergisk reaktion hade kunnat leda till döden. Dessutom hade samtliga av skolans adrenalinpennor för akut allergi passerat utgångsdatum.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV