Radar · Nyheter

Chalmers: Dagens avveckling av kolkraft är otillräcklig

En ny analys som forskare på Chalmers har gjort visar att PPCA:s åtaganden att avveckla kolkraften inte är tillräckliga.

En ny analys, som forskare från Chalmers tekniska högskola har tagit fram, visar att de 30 länder som är medlemmar i Powering Past Coal Alliance (PPCA)  – som syftar till att avveckla kolkraften – främst lovar att stänga de kolkraftverk som ändå är nära slutet av sin livslängd.

Chalmersforskarna menar att det bara motsvarar 0,7 procent av de globala CO2-utsläppen från i dag verksamma kolkraftverk.
– För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C, enligt vad som anges i klimatavtalet i Paris, måste vi avveckla traditionellt kolkraft – det vill säga kol som används utan att man fångar in koldioxidutsläppen – i mitten av detta århundrade. Powering Past Coal Alliance är en bra start men hittills har bara rika länder som inte använder mycket kol, och vissa länder som inte använder någon kolkraft alls, gått med, säger Jessica Jewell, forskarassistent vid avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola och huvudförfattare till den aktuella studien, i ett pressmeddelande.

Men hur möjligheterna för att hantera en nedläggning av kolkraften ser ut skiljer sig åt för olika länder. Kostnaderna är höga och länderna måste ha ekonomin samt politiken för att hantera en sådan förlust. Som exempel nämner forskarna Tyskland som har öronmärkt 40 miljarder euro för att kompensera drabbade regioner när kolkraftverken nu planeras att stänga.

– Inte alla länder har resurser att göra sådana åtaganden. Det är viktigt att utvärdera kostnaderna för och kapaciteten för klimatåtgärder, för att förstå den politiska genomförbarheten av klimatmålen, säger Jessica Jewell i pressmeddelandet från Chalmers.