Radar · Nyheter

Statligt miljonstöd ska säkra dricksvattnet

45 miljoner kronor ska ge bättre tillgång på dricksvatten.

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) ska fördela totalt 45 miljoner kronor mellan olika regioner för att förbättra och säkra vattenhushållning samt skapa en bättre tillgång till dricksvatten.

Det statliga bidraget ska i första hand gå till områden som haft problem med vattenbrist och torka de senaste åren. Även områden där problem kan förväntas uppstå framöver prioriteras.

De län som myndigheten pekar ut är Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Förra året gick flera bönder runt om i landet på knäna då torkan drabbat deras skörd. I år ser läget ljusare ut för lantbrukarna och överlag ser skördarna ut att bli goda i större delen av landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV