Radar · Nyheter

Novus: Miljöfrågor allt viktigare för svenska väljare

Miljö och klimat en allt viktigare väljarfråga enligt ny svensk undersökning.

Sjukvården ligger fortfarande i topp när svenska väljare rangordnar olika politiska frågor. Men Novus senaste undersökning visar även att miljö och klimat har ökat absolut mest.

När opinionsmätningsinstitutet Novus ställde frågan ”vilken politisk fråga tycker du är viktigast?” varierade svaren kraftigt jämfört med föregående undersökning som genomfördes i februari.

Av de drygt 1 000 intervjuade svarade flest att sjukvården var viktigast, precis som under de senaste två åren. På andra och tredje plats kom frågor om integration och utbildning.

Samtidigt visade undersökningen att klimat- och miljöfrågan har ökat mest, från 33 procent till 45 procent – den högsta siffran sedan augusti 2014.

På sin hemsida kopplar Novus samman resultatet både med det närstående EU-valet och den så kallade Greta-effekten:

”Flera saker kan ligga till grund för den ökade viktigheten. Miljö- och klimatfrågan var den viktigaste frågan i EU-valet, vilket sannolikt spelar in och delvis bör kunna förklaras genom den så kallade Greta-effekten. Att miljön inte bara är en fråga utan att den också fått ett ansikte genom Greta”.

Undersökningen visar även att miljöfrågan prioriteras olika beroende på faktorer som ålder, utbildning och kön. Kvinnor tenderar bland annat att prioritera klimatet i högre utsträckning än män (56 procent respektive 35 procent).

Övriga frågor som ökat i rankning är skola och äldreomsorg, medan lag och ordning flyttats ned till en fjärdeplats. Längst ned på tio-i-topp återfinns frågan om jämställdhet (26 procent). Skattefrågan hamnade under tio-strecket.