Radar · Nyheter

Forskare söker hjälp om fladdermöss

Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en kartfunktion och uppmuntrar privatpersoner att rapportera om möten med fladdermöss.

Forskare vill ta hjälp av privatpersoner för att kartlägga var fladdermössen håller till i Sverige. ”Nattugglor” som gillar mörka, fuktiga ställen har störst chans att stöta på det lilla flygande djuret.

– Ett vattendrag i en mörk skog är perfekt, säger fladdermusexperten Jens Rydell.

För att få reda på mer om var fladdermusen håller till på dagen under sommaren har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en kartfunktion, Batmapper.org, där privatpersoner i hela Sverige kan rapportera in sina iakttagelser av fladdermöss, något Vetenskapsradion var först med att rapportera om.

Vi forskar på vad som händer med biologisk mångfald när landskap och klimat förändras. Forskningen kommer att leda till att vi förstår bättre hur fladdermusen påverkas, säger Sara Cousin, professor i naturgeografi, till TT.

Fladdermusens sovrutiner

Den som rapporterar in behöver inte veta vilken fladdermusart det gäller. Däremot är rapporterna om var fladdermössen sover av största intresse.

Vi vet väldigt lite om var fladdermusen håller till på sommaren när de ska överdaga, alltså sova på dagen. De använder andra boplatser på sommaren än på vintern och det är i sommarbostaden de får sina ungar, säger Cousin.

När det är högsommar som nu och ljust länge är det lättast att få syn på fladdermusen mellan 22.30 och 23 när de ger sig ut på jakt eller strax före gryningen, enligt Jens Rydell, docent i zoologi, naturfotograf och forskare vid Lunds universitet.

Ett vattendrag eller damm brukar vara bra fladdermusställen och att söka upp en mörk plats utan lampor.

"Klipp inte allt"

Det senare, ljuset, har blivit ett allt större problem för fladdermössen. Alléer, parker och kyrkor där fladdermöss brukar stortrivas är allt oftare upplysta, vilket skrämmer bort djuren.

Så den som vill främja fladdermusen bör släcka lampor och hålla tomten mörk om natten – samt låta gräsklipparen stå, tipsar Rydell.

Klipp inte allt så noga. Låt det bli en äng. Ängar är ju bra för den biologiska mångfalden både natt som dag.

Vill man slippa kliande insektsbett kan det dessutom vara utmärkt att ha några nattliga jagare boendes i närheten.

De äter kopiösa mängder med mygg, så det är bra att ha dem på tomten. De tar också skadeinsekter, säger Sara Cousin.

Fakta: Fladdermusen

Det finns cirka 1 200 fladdermusarter i hela världen. Globalt utgör fladdermössen en fjärdedel av däggdjursarterna. De tillhör jordens äldsta djurgrupp.

I Sverige finns 19 fladdermusarter. Ju sydligare, desto fler arter. I Lappland finns bara en art.

Exempel på vanliga arter i hus är nordfladdermus (hela landet), tajgafladdermus (norra Sverige) samt dvärgfladdermus (södra Sverige).

Fladdermössen i Sverige trivs på mörka fuktiga platser och spenderar ofta dagarna i hus, kyrkor eller träd.

Störst chans att se fladdermöss är strax efter skymning och strax före gryning.

Fladdermöss är aktiva mellan april och oktober och går i dvala under vintern – ofta i en mörk jordkällare.

Källor: Naturvårdsverket och Jens Rydell

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV