Radar · Nyheter

Färre drunkningsolyckor även i juni

Fem personer drunknade i juni i år.

Betydligt färre personer omkom i drunkningsolyckor i Sverige i juni i år jämfört med samma månad förra året, enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS).

Totalt miste fem personer livet i juni, jämfört med 24 personer i juni 2018.
Förra årets rekordvarma sommar, med högre temperaturer både i luften och i vattnet, ses som en trolig anledning till att drunkningsolyckorna var betydligt fler då, enligt SLS.

Även i maj var antalet olyckor med dödlig utgång betydligt färre än i fjol. I år miste sex personer livet i drunkningsolyckor, jämfört med 21 personer i maj förra året.

Totalt har 24 personer omkommit genom drunkningsolyckor 2019, jämfört med 62 personer under samma period 2018.