Radar · Nyheter

Premiär för hälsobuss

Familjecentralerna arbetar hälsofrämjande, förebyggande, familjecentrerat och uppsökande.

Under Hammarkullekarnevalen är det dags för Familjecentralen Angered Centrums hälsobuss, en rullande verksamhet som ska öka tillgängligheten och komma närmare barnfamiljerna i Angered.

– Det här är möjligheternas buss, säger Louise Petterström om hälsobussen, en ombyggd husbil inredd som ett BVC-rum med plats för samtal. Louise Petterström är chef för Capio Läkarhus Angered, en av aktörerna som står bakom hälsobussen.

Hammarkullekarnevalen

Första stoppet för hälsobussen är Hammarkullekarnevalen. Där kommer personal finnas på plats med information och aktiviteter.

– Vi kommer att tipsa om utelekar så här lagom till sommaren och även ha med oss en del enkla lekredskap som bollar och hopprep för barn att prova på, berättar Ann Martinius, vårdcentralchef vid Närhälsan Angered BVC. Att vara utomhus och röra på sig är viktigt för att både barn och vuxna ska må bra.

– Vi kommer också tipsa om sommaraktiviteter, både här i Angered och i övriga Göteborg. Vi vet att många är hemma tillsammans med sina barn och vill passa på att lyfta alla de aktiviteter och utflyktsmål som är gratis att besöka, säger Lisa Jobson Drews, vårdenhetschef på Angereds Närsjukhus.

Hälsofrämjande och uppsökande

Familjecentralerna arbetar hälsofrämjande, förebyggande, familjecentrerat och uppsökande. Genom att bli mer synliga i stadsdelen blir det lättare att nå ut till dem som bäst behöver det.

– Den ombyggda husbilen ska kunna användas när BVC sjuksköterska och föräldrastödjare gör gemensamma hembesök. Då kan vi väga, mäta och ge rådgivning till föräldrarna, säger Marie Jonasson, enhetschef Resursenheten Barn. Vi kommer också kunna använda den vid hälsofrämjande arbete där vi vill nå ut brett. Det kan till exempel handla om vad man som förälder ska göra om ett barn sätter i halsen, rådgivning om sunda solvanor inför sommaren och information om de olika föräldrastödsprogram som finns på Familjecentralen. Vi samarbetar också med Folktandvården när det gäller god tandhälsa.

– Hälsobussen ger oss möjlighet att nå ut till fler än dem som kommer till Familjecentralen Angered Centrum, säger Chatarina Sikberger, förskolechef vid Förskoleförvaltningen. I vårt uppdrag ligger att jobba uppsökande och hälsobussen kommer ta det arbetet till en ny nivå. Under sommaren kommer vi till exempel arbeta tillsammans med bibliotekarierna från biblioteket i Angered Centrum. Vi kommer åka ut med bussen till platser där människor samlas naturligt och ha sagostund. Samtidigt kan vi informera föräldrarna om sommaraktiviteter, läsning med mera. Vi kan också använda bussen vid samtal med nyblivna föräldrar som kanske har svårt att komma till Familjecentralen och BVC.

Hälsobussen kommer att finnas mitt på karnevalsstråket under Hammarkullekarnevalen.