Radar · Nyheter

Halloumi skapar oro för antibiotikaresistens

Halloumi har tillverkats på Cypern i århundraden.

Importen av halloumi till Sverige har ökat explosionsartat med ett allt större intresse för vegetarisk kost.
Men halloumiboomen är inte oproblematisk – den omtyckta cypriotiska osten kan leda till ökad antibiotikaresistens i Europa, rapporterar SVT Nyheter.

Cypern beskrivs som det värsta landet i Europa när det kommer till antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Som en jämförelse får de norska djuren 2,9 milligram antibiotika per korrigerad djurenhet – medan siffran i Cypern ligger på 453 milligram.
– Det är självklart problematiskt. Cypern har troligtvis en överanvändning av antibiotika till lantbrukens djur. Problemet är att risken för antibiotikaresistens ökar, säger Elina Åsbjer, veterinär på Centrum för djurvälfärd som hör till Sveriges lantbruksuniversitet, till SVT Nyheter.

Det är oklart hur mycket antibiotika som ges till de djur som används i halloumiproduktionen. Osten i sig innehåller dock inte antibiotika och är ofarlig att äta. Åsbjer ser det ändå som ett hot mot folkhälsan och menar att konsumenter bör tänka över sina inköp.
– Det är bra om vi har en ökad medvetenhet bland konsumenter, så att man med sin köpkraft kan påverka. Helt enkelt välja produkter från länder som har en lägre antibiotikaförbrukning, säger hon.