Radar · Nyheter

Bryggor och fritidsbåtar – ett större miljöhot än befarat

En ny rapport visar att bryggor och båtar påverkar havslivet i större utsträckning än beräknat.

Fritidsbåtar och bryggor utgör ett stort hot mot havslevande djur och växer.
En ny rapport från Havsmiljöinstitutet visar att skadorna är större än man tidigare trott.

I dag täcks 200 mil havsbotten av bryggor runtom i Sverige. Trots de senaste årens försök att begränsa utbyggnaden så byggs uppskattningsvis 1700 nya bryggor varje år, och än så länge syns inga tecken på att takten skulle avta.

Båtarna släpper ifrån sig gifter, och i skuggan av bryggorna dör växtligheten på botten, vilket resulterar i att fisk och smådjur försvinner därifrån.

– Man tänker att en liten brygga väl inte gör så mycket. Men den sammantagna effekten gör att det blir problem, säger Per-Olav Moknes, havsforskare och miljöanalytiker till Sveriges Radio.

Per-Olav Moknes menar att skadorna skulle kunna begränsas om båtägare förvarade sina båtar på land istället för att låta dem ligga vid bryggorna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV