Radar · Nyheter

Ny GU-antologi lyfter fram olika sidor av ekokritik

 Postkolonial ekokritik, ekofeminism och plant narratology – det är bara några grenar av det växande område som brukar kallas för ekokritik. Det som de alla har gemensamt är att de vill försöka förstå och förklara vår relation till andra arter och materier vid olika tidpunkter. 

Nu kommer en ny antologi där fem medarbetare vid Göteborgs universitet har skrivit varsitt kapitel. Johanna Lidbo är doktorand i litteraturvetenskap och har skrivit ett kapitel som heter More Than Sand? Landscape and Movement in Stig Dagerman’s ”Island of the Doomed”. Hon tycker att ekokritik är ett intressant forskningsfält eftersom det rör sig mellan stora, breda frågor som hur vi ska göra för att leva mer hållbart till specifika detaljer i ett författarskap.

Antologin Perspectives on Ecocriticism. Local Beginnings, Global Echoes bygger på en internationell konferens som hölls i Västerås år 2017 och förutom Johanna Lidbo medverkar även Björn Billing, Camilla Brudin Borg, Rut Elliot Blomqvist och Petra Platen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV