Radar · Nyheter

Chalmers ska ta fram klimatstrategi

Chalmers tekniska högskola ska ta fram en klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. Detta efter att 36 universitet och högskolor skapat ett gemensamt klimatramverk för att sänka sina egna utsläpp.

36 svenska lärosäten har tagit fram ett gemensamt klimatramverk för att minska sina egna utsläpp. Initiativet kommer från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Utifrån ramverket ska varje lärosäte utforma en egen klimatstrategi.

En av de åtgärder som ska göras är att minska på tjänsteresorna med flyg. I ett pressmeddelande säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson:

– Eftersom det är så bråttom att minska utsläppen räcker inte enbart teknisk utveckling. Även beteendeförändringar behövs. Det gäller förstås även oss på lärosätena. Bland annat för att vi utgör några av landets största arbetsplatser, och för att det är viktigt att vi visar att vi tar våra egna forskningsresultat om klimatförändringarna på allvar.

Det framtagna ramverket beskriver hur de 36 lärosätena bör förhålla sig till klimatomställningen:

• Att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.

• Att minska sin egen klimatpåverkan, och att år 2030 ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

• Att sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att man kan nå dessa mål och göra uppföljningar.

• Att tydligt kommunicera sitt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

– Högskolesektorn har ett omfattande ansvar att utveckla kunskap om klimatfrågan och dess lösningar, säger Kungliga tekniska högskolans rektor Sigbritt Karlsson i pressmeddelandet. Att skjuta ansvaret vidare till kommande generationer duger inte. Därför måste vi nu agera på flera nivåer samtidigt.

Universitet och högskolor anslutna till klimatramverket: 

Beckmans Designhögskola
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda högskolan Stockholm
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack 
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Newmaninstitutet
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Örebro universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV