Radar · Nyheter

HD: Posta överklagan i god tid

Sedan 1 januari 2018 gäller att 95 procent av inrikesbreven ska lämnas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen.

Den som tänker överklaga en dom ska se till att lämna in den till posten minst tre arbetsdagar innan tidsfristen för överklagan går ut. Det slår Högsta domstolen fast i ett avgörande där man tagit hänsyn till Postnords nya krav om att brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen.

Om brevet med överklagan lämnas in senare, och därmed kommer in för sent, anses inte det som kallas laga förfall att gälla, alltså att man har en giltig ursäkt till förseningen.

Det fall HD prövat rör en man som var inblandad i ett mål som skulle överklagas senast den 23 januari förra året. Han lämnade brevet för postbefordran den 21 januari, men överklagan kom in till tingsrätten först den 24:e. Därmed ansåg tingsrätten att överklagandet var för sent inkommet, och HD gör alltså bedömningen att mannen inte kan anses ha haft laga förfall.

Tidigare har HD angett att man ”vid befordran per post generellt har anledning att räkna med viss försening i jämförelse med de krav som ställs på den som befordrar posten”.