Radar · Nyheter

Gammalt bröd kan bli kläder

Enligt en kartläggning som Högskolan i Borås har gjort slängs 80 400 ton bröd per år i Sverige, det motsvarar 350 brödlimpor per minut.

350 limpor per minut – forskare vid Högskolan i Borås har kartlagt hur mycket bröd som slängs. Nu är planen att göra textilier av svinnet.

De flesta typer av matsvinn är det hushållen som står för. Men när det gäller bröd ser det annorlunda ut. Enligt en kartläggning som forskare vid Högskolan i Borås har gjort slängs bröd under hela produktionskedjan. Sammanlagt ligger det svenska brödsvinnet på 80 400 ton per år – 350 slängda limpor per minut. 

– Detta inkluderar hela värdekedjan, det vill säga bagerier, livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll med mera, säger Pedro Brancoli, doktorand i resursåtervinning vid Högskolan i Borås, i ett pressmeddelande.

Nu vill Akram Zamani, universitetslektor i Resursåtervinning vid Högskolan i Borås, använda svinnet till att skapa textilier. Projektet, som ska pågå under fyra år, går ut på att odla svampar på brödavfallet, för att sedan skapa trådar och garn. Förhoppningen är att svampen från det gamla brödet ska kunna omvandlas till kläder, medicinska applikationer eller möbeltextilier.

–Vi har gjort en stor del av odlingen redan, och det har fungerat bra, så nu jobbar vi med en våtspinningsprocess för att skapa garn, samt testar olika metoder för att förbättra garnets egenskaper, säger Akram Zamani i pressmeddelandet.

Brödet som används i forskningsprojektet skänks från en lokal livsmedelskedja.

– Vi får hämta så mycket vi behöver, vilket ger oss möjlighet att verkligen testa oss fram och se till att det blir en bra produkt, säger Akram Zamani.