Radar · Nyheter

Ny teknik ska mäta luftkvaliteten i varje gathörn 

Den nya luftkvalitetssensorn testas just nu i Västsverige.

Nu testas ett nytt och kostnadseffektivt sätt att mäta luftföroreningar. Chalmers tekniska högskola och företaget Insplorion har utvecklat små och portabla sensorer.

Avgaser från vägtrafik står för den största delen av kvävedioxidföroreningarna i luften. Att andas in kvävedioxidmolekyler är skadligt redan vid mycket låga koncentrationer och kan orsaka luftvägsproblem, hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år dör minst 7 miljoner personer för tidigt på grund av förorenad luft, enligt Världshälsoorganisationen.

Men nu har Chalmers tekniska högskola, i samarbete med Göteborgsföretaget Insplorion, utvecklat en liten och bärbar sensor som kan mäta hälsofarliga utsläpp med stor precision. Sensorn kan fånga upp ytterst små mängder av kvävedioxid, på miljarddelsnivå. Sensorn testas nu, bland annat på taket till Nordstans köpcentrum, av IVL Svenska Miljöinstitutet och finns också inmonterad i en lyktstolpe i Mölndal. På sikt hoppas forskare på att höga luftföroreningshalter kan kopplas till ett varningssystem. Idag finns det när det gäller buller och vibrationer men saknas ännu så länge för hälsofarliga luftföroreningar.