Radar · Nyheter

Domstolschefer: Polissatsning kan falla platt

Större och mer komplexa mål riskerar att tränga undan mindre ärenden, så att parterna får vänta orimligt länge, varnar tingsrättscheferna.

De satsningar som gjorts på polis och åklagare riskerar att gå till spillo. Det larmar cheferna på fyra av landets största tingsrätter om på DN Debatt, och hänvisar till resursbristen på landets domstolar som riskerar att bilda flaskhalsar.

”Vi ser med stor oro på den utveckling som nu sker när det gäller de ekonomiska förutsättningarna för oss att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet” skriver cheferna.

De pekar bland annat på att mindre allvarliga mål riskerar att trängas undan av större och mer komplexa ärenden, vilket gör att parterna får vänta orimligt länge. Det kan i sin tur leda till ett sämre bevisläge, då åtalade, målsägare och vittnen får svårare att minnas vad de varit med om.

Målen till landets domstolar har ökat kraftigt, och tingsrättscheferna efterfrågar en bättre budgetmässig balans mellan polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.

”Om det inte finns en balans blir konsekvensen att medborgarna riskerar att inte få tillgång till den rättvisa de har rätt att kräva”, skriver de.