Radar · Nyheter

Unga som ska få vård tvingas sitta i arrest

Barn och ungdomar förses med handfängsel, midjefängsel och fotfängsel, och de tvingas ibland att övernatta på häkten och fängelser när Kriminalvården sköter transporter av unga frihetsberövade.

Barn och ungdomar förses med handfängsel och tvingas övernatta på häkten och fängelser sedan Kriminalvården har tagit över ansvaret för transporter av frihetsberövade. I en ny rapport får myndigheten kritik av Justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen (JO) har granskat Kriminalvårdens transporter av frihetsberövande vuxna och omhändertagna unga och riktar kritik mot behandlingen av personer som varken är misstänkta eller dömda för brott.

”Det finns flera exempel där unga människor omhändertagna för vård har förvarats i polisarrester i flera dygn i väntan på transporter till särskilda ungdomshem”, säger chefs-JO Elisabeth Rynning enligt ett pressmeddelande.

”Det säger sig självt att polisarrester är en mycket olämplig plats för unga i behov av vård”, fortsätter hon.

Sedan april 2017 ansvarar Kriminalvården för transporter av frihetsberövade. Främst handlar det om personer som sitter häktade eller har dömts till fängelsestraff, men polisen och Statens institutionsstyrelse kan även begära hjälp med transporter av personer som till exempel ska till ungdomshem.

Inte förberedda

JO skriver i sin rapport att Kriminalvårdens transportorganisation inte var förberedd på hur omfattande det nya uppdraget skulle bli och att bristande kapacitet har inneburit att frihetsberövade har blivit inlåsta i miljöer där de inte hör hemma.

”Det är olyckligt att det sätt som transporterna utförs på gör att personer som inte är misstänkta eller dömda för brott känner sig som kriminella”, säger Elisabeth Rynning.

Organisationen Skyddsvärnet har uppmärksammat hur unga som omhändertas av socialtjänsten ibland tvingas till övernattningar i häkten och fängelser.

"Som en mördare"

”De behandlade mig som en dömd mördare… Det kändes som att jag var livsfarlig”, berättar en 15-årig flicka i Skyddsvärnets rapport. Flickan som var misstänkt för ringa narkotikabrott transporterades till tingsrätten försedd med midjefängsel i sällskap av två vuxna.

En annan 15-årig flicka blev placerad på ett så kallat HVB-hem efter att ha blivit utsatt för hedersvåld av sin pappa. Efter ett självmordförsök omhändertogs hon av polis och tvingades tillbringa 20 timmar på arresten.

”Jag var vaken hela natten och grät precis hela tiden. Ett par gånger ringde jag efter vakten men hon kom aldrig in till mig utan öppnade bara en liten lucka i dörren och sade åt mig att ta det lugnt och försöka sova”, berättar flickan i rapporten.

Skadligt för unga

Enligt Skyddsvärnet kan det vara skadligt för unga att vistas i samma miljöer som vuxna brottslingar.

”Det bästa för LVU-placerade barn och unga är att Kriminalvården omedelbart slutar transportera dem tillsammans med vuxna till häkten och fängelser. Användandet av handfängsel, midjefängsel och fotfängsel bör begränsas så långt det går”, säger Olle Eriksson och Jonas Klinteberg som är projektledare för Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, enligt ett pressmeddelande.