Radar · Nyheter

Människan får i sig ett kreditkort i veckan

I snitt får människor i sig mikroplast motsvarande ett kreditkort i veckan, enligt en ny studie.

Vi människor kan i snitt äta och dricka omkring fem gram mikroplaster per person och vecka, motsvarande vikten av ett kreditkort, enligt forskare.

Främst kommer plasten från flaskvatten, men små nästan osynliga plastbitar finns även i skaldjur, öl och salt, enligt forskare i australiska Newcastle.
Slutsatsen bygger på 52 granskade studier, och är den första där man försökt att uppskatta vikten av mikroplaster som varje människa får i sig. Under ett år rör det sig om ett kvarts kilo.

– Plasterna förorenar Inte bara våra hav och vattenvägar och dödar marint liv, de finns i alla oss, säger Marco Lambertini, generaldirektör för Världsnaturfonden (WWF).

Forskarna vet ännu inte om och i så fall hur mikroplaster påverkar oss. Men genom att beräkna den ackumulerade mängden hoppas forskarna att man så småningom kommer att kunna beräkna dess effekter. WWF vill se globalt agerande mot plastnedskräpningen i naturen, och att världens länder åtar sig att bekämpa den.

De två senaste åren har lika mycket plast producerats som tidigare i världshistorien totalt, och tillväxten beräknas fortsätta med fyra procent årligen fram till 2025. Mer än tre fjärdedelar slutar som sopor, och en tredjedel av det hamnar i naturen där den sprids på land, i floder och hav.

Fakta: Mikroplaster

Totalt produceras omkring 300 miljoner ton plast per år. Beräkningar har gjorts på att en tredjedel hamnar i naturen.
Omkring 70 procent av allt skräp i haven är plast. Det är en stor variation i hur plasten ser ut. Föremål som är mindre än 5 millimeter brukar kallas mikroplaster, som antingen kan bildas genom att större plastbitar bryts ned, eller att produkter redan innehåller mikroplaster, som exempelvis vissa krämer och liknande.
En brittisk studie visar att en enskild plastpåse kan brytas ned av en typ av märlkräfta till 1,75 miljoner mikroplastpartiklar.
Källa: Brittiska regeringens forskningskontor, University of Plymouth, AFP
TT