Radar · Nyheter

Forskare vill stoppa torskfiske i Östersjön

Forskningsrådet Ices, som gör årliga rekommendationer till EU om kommande fiske, vill helt stoppa fångsten av torsk i Östersjön öster om Bornholm.

Havsforskningsrådet Ices vill att fisket av torsk i Östersjön öster om Bornholm stoppas helt nästa år. Men torskens största problem är inte fisket, utan brist på föda.
– Torsken svälter, säger Joakim Hjelm, forskare vid SLU som arbetar för Ices.

Torskens situation i Östersjön har under många år gett anledning till oro. I april uppmanade Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Sportfiskarna till ett totalstopp för torskfiske i Östersjön öster om Bornholm. Nu görs samma bedömning av Ices, vars rekommendationer ligger till grund för EU:s förhandlingar om de årliga fiskekvoterna.

– Beståndet tål inget fiske, om det ska komma upp till en långsiktigt hållbar nivå igen, säger Joakim Hjelm, som är verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Yrkesfisket inser detta lika väl som vi. De är lika bekymrade, tillägger Hjelm.

Döda bottnar

Periodvis har det fiskats för mycket torsk i Östersjön, mer än bestånden klarat. Men nu är huvudproblemet ett annat: brist på föda.
– Enligt våra studier är det dubbelt så många torskar som svälter ihjäl, jämfört med hur många som dör till följd av fiske, säger Joakim Hjelm.
De får inte i sig tillräckligt mycket bottendjur, små kräftdjur. Bottnar som är döda, eller har låg syrehalt, har brett ut sig enormt nu på slutet. Vi ser döda bottnar även i södra Östersjön. Det har vi inte sett förut, säger Hjelm.

Mindre skarpsill

Torskens födobrist antas också hänga samman med hur mycket sill och skarpsill det finns. Torskens förhållande till skarpsillen är lite komplicerat. Stora torskar kan äta skarpsill, men å andra sidan konkurrerar småtorsk och skarpsill om samma föda. Forskarna är inte överens om vad som skulle hjälpa torsken mest – mer eller mindre fiske av skarpsill?

Nu rekommenderar Ices en 25-procentig minskning av skarpsillfisket i Östersjön nästa år.

För det mindre torskbeståndet väster om Bornholm, där Danmark har den största fiskekvoten, rekommenderar Ices i stora drag en halvering. Där är en mycket svag reproduktion i vissa årskullar det stora problemet, inte brist på föda.

Fiskestopp inte nog

Forskningsrådet rekommenderade även för några år sedan ett totalt torskfiskestopp i östra Östersjön. Då fick man inte med sig de beslutande organen i EU, i sista hand ministerrådet. Nu är Joakim Hjelm dock förhoppningsfull – på just den punkten.

– Jag tror att det finns förutsättningar för ett beslut om fiskestopp. Men det kommer inte att räcka. Det finns ingen ”quick fix” för torsken i Östersjön, säger han.

1984 fångades nästan 400 000 ton torsk i Östersjön öster om Bornholm. Av dessa togs nästan 60 000 ton upp av svenska fiskare, enligt statistik hos SLU.
I år har EU begränsat torskfisket till totalt 24 000 ton i samma område.