Radar · Nyheter

Förre Säpochefen utreder psykologiskt försvar

Anders Danielsson.

Förre Säpochefen Anders Danielsson ska utreda den nya myndigheten för psykologiskt försvar. Den är tänkt att bland annat stärka svenskars motståndskraft mot propaganda och påtryckningar.

Anders Danielsson har även varit generaldirektör för Migrationsverket och är i dag landshövding i Västra Götalands län.

– Han har gedigen kunskap både om underrättelsedelen av verksamheten och påverkan mot Sverige, men också om hur olika myndigheter i dag arbetar och måste arbeta för att motverka både desinformation och påverkanskampanjer. Det känns som ett klockrent val, säger inrikesminister Mikael Damberg till TT.

Behoven av ett psykologiskt försvar har funnits i flera år. Säkerhetsläget i Europa har försämrats samtidigt som it-relaterade angrepp och desinformation mot stater intensifierats.

Har dröjt

Inte minst har ryska försök att påverka andra länder, bland annat genom spridandet av falska nyheter, varit ett hett ämne. Trots detta – och trots att alla partier är överens om att det behövs – har Sverige saknat en myndighet för det psykologiska försvaret.

I januari i fjol klargjorde statsminister Stefan Löfven (S) att en sådan myndighet ska inrättas. I augusti kom beslutet att frågan ska utredas, men det har alltså dröjt drygt ytterligare nio månader innan en utredare faktiskt tillsätts. Enligt Mikael Damberg beror det både på höstens regeringskris, då arbetet på regeringskansliet i princip stod stilla, och på de formella krav som ställs på statliga utredningar.

– Det har tagit längre tid än jag hoppades på men nu är vi äntligen igång och det är jag glad över.

Den nya myndigheten ska framför allt ta sikte på frågor som rör it-hot, cyberattacker, desinformation och påtryckningar.

– Sverige bygger mycket av vårt välstånd på att vi är digitala, men i den nya världen kommer också nya risker och hot, där inte minst Försvarsberedningen har pekat på att vi behöver bygga nya förmågor för att försvara Sverige. Det här är en sådan förmåga vi måste stärka nu, säger Mikael Damberg.

Motståndskraft

Till stor del handlar det om att upptäcka, möta och förebygga påverkanskampanjer och propaganda och på så sätt säkerställa befolkningens motståndskraft.

I dag finns begreppet psykologiskt försvar inte i någon myndighets instruktion. Dock finns ett antal verksamheter inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som kan sägas bidra till Sveriges psykologiska försvar. En del av dessa kan behöva lämnas över till den nya myndigheten, men det blir utredarens uppgift att föreslå hur, enligt inrikesministern.

Utredningen ska presentera sina slutsatser i maj nästa år och den nya myndigheten är tänkt att vara på plats 2022.