Radar · Nyheter

Angered har fått en hälsobuss

För att komma närmare invånarna har Familjecentralen Angered centrum skaffat en hälsobuss, som sedan förra helgen rullar på Angereds gator.

– Med bussen kan vi bli mer flexibla och nå ut till fler, och även nå dem som av olika skäl inte besöker familjecentralen, säger Ebba-Lisa Eckerdahl, samordnare för det familjecentrerade arbetssättet i Angered, till tidningen Vårt Göteborg.

Bussen är en ombyggd husbil, som har inretts som ett BVC-rum där personalen kan väga och mäta barn samt ha samtal och rådgivning med föräldrarna. Den ska bland annat användas när sjuksköterskor och föräldrastödjare gör gemensamma hembesök och för att nå ut med hälsofrämjande information i stadsdelen.

I sommar kommer det också att hållas sagostunder i bussen tillsammans med bibliotekarier från Angereds bibliotek.

– Framöver hoppas vi också kunna bjuda in även andra verksamheter och föreningar att följa med ut i bussen, till exempel Hälsoteket eller Spädbarnsverksamheten, säger Ebba-Lisa Eckerdahl.