Radar · Nyheter

Fortsatt föredragning om Preemraff

Frågan om den omdiskuterade utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil kommer att vara öppen ytterligare minst några veckor. Fallet föredrogs på fredagen i mark- och miljööverdomstolen, som dock inte är klar med sitt beslut utan ska ha fortsatt föredragning den 10 juni, meddelar domstolen i ett pressmeddelande.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gav i höstas tillstånd till utbyggnaden, vars syfte är att framställa diesel och bensin med lägre svavelhalt. Investeringen, omkring 15 miljarder kronor, skulle dock också fördubbla anläggningens utsläpp av svavel- och koldioxid och göra Preemraff i Lysekil till anläggningen med störst utsläpp i Sverige, vilket SVT rapporterat om.

Cirka hundra privatpersoner och flera organisationer – till exempel Naturskyddsföreningen – har överklagat domen.
Mark- och miljööverdomstolen har nu haft en föredragning, men väntar alltså ytterligare med beslutet om huruvida ärendet ska prövas eller inte i domstolen.