Radar · Nyheter

Högsbo får nytt sjukhus

Illustrationsbild på entrén till nya Högsbo specialistsjukhus.

Västra Götalandsregionen ska bygga ett nytt sjukhus i Högsbo som ska stå klart år 2023, om allt går enligt planerna. Det ska ersätta det gamla sjukhuset på samma plats i Högsbo, men kommer att bli större och mer mångsidigt.

Det var på regionstyrelsens senaste möte som genomförandebeslutet klubbades igenom. Det nya specialistsjukhuset ska ersätta Frölunda specialistsjukhus och Lundby närsjukhus samt avlasta Sahlgrenska. Sjukvården i Göteborg är under hårt tryck inte minst på grund av ökad inflyttning.

Det 24 500 kvadratmeter stora sjukhuset ska kunna göra 11 000 dagkirurgiska operationer årligen och genomföra 140 000 patientmöten per år, både fysiska och digitala sådana. Sjukhuset ska byggas mer flexibelt än sina föregångare för att kunna förändras i takt med att nya behov uppstår.

– Bygger du en fastighet blir den lätt statisk. Men får du in en generalitet, att lokalerna är mer lika varandra, får du en möjlighet till flexibilitet. Du kan göra mycket olika typer av verksamheter inom samma typ av lokaler, vilket gör att den blir omställningsbar på ett annat sätt, berättar Henrik Berggren, projektledare för Högsbo specialissjukhus till GP.

Inledningsvis planerade regionen ett mindre sjukhus i Högsbo och ett större sjukhus i det nya området i Frihamnen. Men eftersom Göteborgs stad flera gånger skjutit på planläggningen av Frihamnen, beslutade regionstyrelsen att dra sig ur och istället göra Högsbosjukshuset större.

Enligt Västra Götalandsregionen handlar det om en investering på 2 miljarder kronor. Även denna gång väntar regionen på bygglovsbesked från Göteborgs stad, men det ska enligt stadsbyggnadskontoret komma i maj ”om inget oförutsett händer”.