Radar · Nyheter

Ekologisk stadsdel Majorna blir hemsida

I början av våren avslutades projektet Ekologisk stadsdel Majorna, som Syre Göteborg tidigare skrivit om vid flera tillfällen. Projektet pågick i tre år och syftade till att ta fram lösningar och initiativ för att människor ska kunna leva mer hållbart i vardagen. Nu har erfarenheterna samlats på en hemsida, som lanserades i veckan.

– På hemsidan kommer checklistor, manualer och kontaktuppgifter finnas för att det skall vara lättare att komma igång hemma på den egna gården eller i sitt närområde. Det handlar om allt från hur vi gör för att starta en ekologisk odling mellan gårdarna till hur vi kan få till gratis mötesplatser med mera för att skapa mer levande torg och tryggare stadsdelar, säger My Welther, projektledare för Ekologisk stadsdel Majorna, i ett pressmeddelande.

Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer att utvecklas allt eftersom.