Radar · Nyheter

Kommunala chefer anmäler sig själva till Datainspektionen

Flera chefer och administrativ personal vid kommunala förvaltningar kan ha haft för stora läsbehörigheter i lönesystemetet. De anmäler därför sig själva till Datainspektionen.

Det handlar om att de har kunnat se exempelvis namn, personnummer, adress, frånvaroanledningar och andra lönepåverkande händelser, även för personer som jobbat utanför den egna organisationen.

Skyddet för personuppgifter stärktes i våras som en följd av EU:s nya datalagringslag GDPR. Nu ska Datainspektionen undersöka om Göteborgs stads system är förenligt med den nya lagen.