Glöd · Debatt

Sluta sopa homo-, bi- och transfobi under mattan

West Pride uppmanar med anledning av IDAHOT-dagen i dag Skolinspektionen att inte låta skolor komma undan med att sopa homo-, bi och transfobi under mattan, utan att kräva kraftfulla åtgärder.

DEBATT Det är 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige och det är 40 år sedan sjukdomsstämpeln togs bort av socialstyrelsen. Och ändå ser vi ser fortfarande en påtaglig homofobi breda ut sig i vissa kretsar. Endast hälften av de som identifierar sig som hbtq väljer att vara öppna med det på sin arbetsplats, då risken för diskriminering eller kränkning är uppenbar. Andelen hbtq-relaterade hatbrott är fortsatt hög enligt Brå:s senaste sammanställning samtidigt som religiösa grupper, både kristna och muslimska, hävdar att det är möjligt att omprogrammera icke-heterosexuella. Nordiska Motståndsrörelsen, som är en nazistisk våldsbejakande organisation med uttalat hat riktat mot hbtq-rörelsen, får allt fler anhängare enligt Säpo. Vad gick egentligen snett? 

Orsakerna är flera. Ett exempel är högerpopulismens frammarsch i Europa. Ett annat exempel är de kulturella krockar och det hedersförtryck som uppstår när antalet människor från länder där de sedan födseln blivit indoktrinerade att homosexualitet är brottsligt har ökat i Sverige. Det finns fler exempel och det är viktigt att känna till orsakerna till problemen, men vi väljer att fokusera på hur de kan lösas. Vad kan vi göra för att motverka dessa mörka krafter som fått fäste i Sverige? Det handlar i hög grad om utbildning och upplysning.

Skolan är en viktig samhällsinstitution där fördomar och bristande kunskap om svensk lagstiftning kan motverkas. Tråkigt nog är det alltför många skolor som inte följer läroplanen när det kommer till hbtq-kunskap, bemötande och likabehandling. Skolinspektionens egen granskning visar att ”det finns stora brister i undervisningen om normer och HBTQ och det saknas ofta möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.” I en aktuell studie från Göteborgs universitet framkommer det att barn till homosexuella föräldrar får från förskoleålder försvara sin existens samt ”informera och förklara icke-normativ sexualitet, könsöverskridande identitet och sitt queera släktskap”. 

Även West Prides egen erfarenhet visar på detta mönster, då flertalet skolor tackar nej till West Prides kostnadsfria hbtq-undervisning i Göteborg och Västra Götaland. Skolorna hänvisar till att de inte kan hantera elevers och föräldrars reaktioner när ämnet tas upp. Nyligen erfor vi under en utbildning i en skola i ett utsatt område att en elev blev så pass provocerad av ämnet att eleven författade ett dödshot på en lapp och gav till utbildaren. Skolan blev informerad och erbjuden en extra insats för att bearbeta attityden och okunskapen på skolan. Skolan tackade dock nej med hänvisning till att det skulle uppröra för många elever. Vi på West Pride vill påminna om att det är olagligt att diskriminera på grund av sexuell läggning eller könsuttryck, och att det står uttryckligen i den svenska läroplanen att det är skolans skyldighet att arbeta med hbtq-frågor.

En del kommuner hävdar till och med att de inte behöver hbtq-undervisning då inga elever i hela kommunen identifierar sig som hbtq. Frågan är i vilken verklighet de lever och hur det kan vara så 2019. West Pride uppmanar Skolinspektionen å det starkaste att inte låta skolor komma undan med att sopa homo-, bi och transfobi under mattan, utan att kräva kraftfulla åtgärder. Om inte skolan drar sitt stå till stacken för att cementera alla människors lika värde, hur ska det då gå med utvecklingen av ett fritt och tryggt samhälle?

West Pride drar sitt strå till stacken och släpper i dag den 17 maj, på IDAHOT-dagen (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia), en komprimerad KBT-terapi på 8 sessioner framtagen i samarbete med en legitimerad psykolog för att motverka homo-, bi- och transfobi. Den finns tillgänglig kostnadsfritt på homofobiterapi.se.

West Pride kräver:

•Att Skolinspektionen utifrån sin egen granskning stärker krav på alla skolor om obligatorisk hbtq-kunskap för alla elever.

• Att Sveriges kommuner stärker kraven på de kommunala och fristående skolorna om obligatorisk hbtq-utbildning för all skolpersonal.
Att Sveriges kommuner beslutar om särskilda insatser för skolor i utsatta områden.

• Att Skolinspektionen genomför kännbara sanktioner mot de skolor som inte inför obligatorisk hbtq-undervisning.

• Att skolan och andra arbetsgivare inom skolan ska erbjuda sin personal terapi mot homo-, bi- och transfobi vid behov.

Emma Guntherberg Sachs är verksamhetsansvarig för West Pride. Foto: Karin Kennergren Foto:
Tasso Stafilidis är ordförande för West Pride.  Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2