Radar · Nyheter

Västtrafik ska övervaka resenärer via appen

Västtrafik börjar övervaka sina resenärer för att komma tillrätta med fuskåkande.

Antalet resor med Västtrafik ökar i mycket högre takt än intäkterna. Nu ska Västtrafik kartlägga fuskåkandet genom att övervaka sina resenärer i appen.

Antalet resor med Västtrafik ökar rejält, men intäkterna växer bara marginellt. Därför ska Västtrafik nu börja övervaka sina resenärer via appen för att förstå och kartlägga fuskåkandet i kollektivtrafiken.

Resenärernas beteenden ska kartläggas via en ny version av To go-appen som infördes i april. Bland annat kan Västtrafik nu se hur ofta en kund öppnar appen respektive aktiverar ett biljettköp.

– Då blir det väldigt tydligt om jag nyligen aktiverat biljetten, fast det är uppenbart att jag klev på bussen för länge sedan. Vi vet att det är ganska stora grupper som väntar med att köpa sina biljetter tills de ser en kontrollant, säger Maria Björner Brauer, enhetschef för försäljning och marknad på Västtrafik, till Göteborgsposten.

Hon understryker att man aldrig kommer att titta på enskilda individers beteenden, utan bara på anonym och aggregerad data.

Västtrafik utreder även andra åtgärder, såsom fördröjd aktivering av biljetter. Om det införs innebär det att man som måste köpa sin biljett innan man kliver på ett fordon.

Det pågår också en stor upphandling av biljettkontroll, som har blivit försenad men väntas vara klar nästa vår.

– Det vinnande anbudet från förra året, som blev överprövat, innebar en fördubbling av antalet kontrollanter. Den slutsatsen man kan dra av det är att vi siktar på att göra en kraftfull satsning, säger Maria Björner Brauer till GP.