Radar · Nyheter

Trenden med dödsfall i arbetet svår att bryta

Antalet människor som dör i olyckor på jobbet har ökat de senaste tre åren. Hittills i år har 21 människor omkommit på sin arbetsplats. Siffran steg i veckan efter att två dödsolyckor skedde inom loppet av några dagar.

En 55-årig man omkom den 7 maj när han arbetade på en verkstad i Lycksele. Två dagar senare fördes en man i 20-årsåldern till sjukhus med ambulans efter att ha fått en betongklump över sig på en fabrik i Södra Sandby. Han avled senare av sina skador.

Båda olyckorna skedde på arbetsplatser anslutna till fackförbundet IF Metall.

– Man blir alldeles bedrövad. Det är fruktansvärt och alarmerande, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Ökning de senaste åren

De täta dödsfallen driver upp en redan dyster statistik. 21 människor har dött i arbetsplatsolyckor i Sverige hittills i år, enligt Arbetsmiljöverket. I fjol landade den totala siffran på 50 människor, vilket var en ökning jämfört med 2017, 44 människor.

Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på ökningen.

– Vi befinner oss i en högkonjunktur, med fler som jobbar och fler arbetade timmar. Det finns en hård tidspress och krav på både arbetsgivare och arbetstagare att utföra arbetet mycket fort, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Men det är inte nödvändigtvis en förklaring till varför olyckorna sker, tillägger han.

– En olycka orsakas ofta av brister i säkerheten, att man inte har undersökt och riskbedömt arbetet eller momentet fullt ut. Nu måste flera på arbetsplatsen samverka för att på stopp på olyckorna. Ytterst är det ändå arbetsgivarens ansvar.

IF Metall kräver åtgärder

Polisen utreder de två dödsolyckorna som inträffade i veckan, och omständigheterna är oklara. Men IF Metall trycker på larmknappen och kräver åtgärder i ett brev till näringsminister Ylva Johansson.

Arbetsplatsernas skyddsombud måste få bättre utbildning och fler befogenheter och polisens arbete att utreda arbetsplatsolyckor måste prioriteras och gå fortare, anser fackförbundet.

– Det ska kosta att slarva med säkerheten, även om det i det läget redan är för sent. Det måste finnas ett förebyggande arbete. Vi är helt övertygade om att det går att jobba hårdare med arbetsmiljön och undvika att trenden går åt fel håll, säger Marie Nilsson.

Fakta: Nio av tio är män

Dödsolyckorna har minskat med 90 procent sedan 1950-talet. Men de senaste tre åren har siffrorna åter stigit och årets siffror pekar åt samma negativa håll. Nio av tio omkomna är män, och oftast drabbas äldre erfarna personer.
Den vanligaste typen av dödsolycka är den då arbetstagaren kommer i kontakt med ett föremål, en person eller ett djur. Därefter kommer klämning, skärning och stick, följt av fall från höjd.
I början av 1990-talet omkom drygt 100 personer per år i arbetet och siffran har minskat stadigt sedan dess. Men sedan 2015 ökar antalet dödsfall igen.
Antalet dödsfall det senaste decenniet:
2009: 41 personer
2010: 54 personer
2011: 58 personer
2012: 45 personer
2013: 35 personer
2014: 41 personer
2015: 34 personer
2016: 37 personer
2017: 44 personer
2018: 50 personer
Hittills 2019 (t om 10 maj): 21 personer
Källa: Arbetsmiljöverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV