Radar · Nyheter

Nya vargregler väcker missnöje i Jämtland

Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg, vilket har väckt missnöje.

Enligt nya regler från Naturvårdsverket ska 300 vargar få leva i Sverige. För första gången ska en vargkull få leva ostört i bland annat Jämtlands län.
Det har förargat Sametinget som menar att vargarna stör rennäringen, rapporterar SVT.

Vart femte år ska Naturvårdsverket besluta om miniminivåerna för rovdjuren varg, lo, järv och björn i respektive län. Miniminivå innebär det lägsta möjliga bestånd som garanterar att arten klarar sig långsiktigt.

I april förra året uppmanade Naturvårdsverket varje län att skicka in förslag på hur många vargar som bör finnas där. Ett drygt år senare, den 9 maj, kom beslutet från Naturvårdsverket, som då höjde den nationella miniminivån från 270 vargar till 300.

Dalarna får flest

Höjdes gjorde också miniminivåerna för Dalarnas län, där 80 vargar ska finnas. Det är den högsta nivån i hela landet, enligt SVT Dalarna.

För första gången beslutade Naturvårdsverket också att en vargföryngring, alltså en vargkull, ska finnas i det förvaltningsområde som består av Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län, rapporterar SVT Jämtland.

Missnöjda med beslutet

Beslutet har väckt reaktioner. Från länsstyrelsen i Jämtland hade man hoppats att ingen vargföryngring skulle tillåtas i området, enligt SVT.

Kritik kommer också från Sametinget, som menar att Naturvårdsverkets nya nivåer kan störa rennäringen i Jämtland.

”Naturvårdsverkets beslut att sanktionera varg i renskötselområdet är ett slag i ansiktet på de renskötare som redan idag driver sina verksamheter med knappa marginaler och en ständig oro för den växande rovdjursstammen”, skriver Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti i ett pressmeddelande.

– Jag ser inte att det kommer att påverka renskötseln eftersom vargreviren inte är inom renskötselområdet. Sedan finns ju alltid möjlighet till skyddsjakt, säger Magnus Öhman, enhetschef på viltförvaltningsenheten hos Naturvårdsverket, till SVT Jämtland.

Fakta: Varg i Sverige

Vargen är en av Sveriges fem största rovdjur. De lever i flockar som oftast består av den inre familjen – hona, hane och valpar. Ett vargpar håller ihop hela livet, och deras valpar lämnar vanligtvis inte sina föräldrar förrän de är mellan ett och två år gamla.
En varg kan bli runt 90 centimeter i mankhöjd, alltså flera decimeter högre än en schäfer.
Vargar är skygga djur och håller sig ofta på tryggt avstånd från människan. De är mycket duktiga jägare och äter helst älg, rådjur, ren, bäver, hare eller vildsvin.
Vargen är fridlyst i Sverige. Den svenska vargstammen ska skyddas enligt lag, och jakt får bara ske under mycket reglerade former. Sedan juni 2018 beslutar länsstyrelserna själva om skyddsjakt, medan Naturvårdsverket beslutar om licensjakt.
Naturvårdsverkets inventering 2018 visade att vargbeståndet har minskat från 355 till 305 vargar i Sverige.
Källa: Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen
TT