Energi

Fritt fram söka fornminnen

Fornminnesområdet Anundshög utanför Västerås omfattar gravhögar, skeppssättningar och runstenar.

Nyfiken på var närmaste runristning, avrättningsplats eller något annat fornminne är beläget? Svaret finns sannolikt i den digitala söktjänsten Fornsök som Riksantikvarieämbetet utvecklat.

Via datorn eller mobilen går det numera att se både registrerade fornminnen och undersökningar som är på gång i det geografiska område man är intresserad av, ner på sockennivå.

”Informationen är nu mycket mer aktuell och komplett än tidigare. Så fort en arkeologisk undersökning är planerad så syns den i systemet och informationen fylls på efterhand”, säger Malin Blomqvist, antikvarie och sakkunnig inom fornminnesinformation på Riksantikvarieämbetet, i ett pressmeddelande.

Myndigheten påminner dock om att det inte är fritt fram att börja gräva och härja bara för att man vet platsen för fornborgen eller bengömman: Alla fornlämningar och kulturlämningar har lagskydd och får inte utsättas för åverkan utan tillstånd från länsstyrelsen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV