Radar · Nyheter

Assange utreds på nytt för våldtäkt

Förundersökningen mot Wikileaksgrundaren Julian Assange om våldtäkt återupptas, meddelar vice överåklagare Eva-Marie Persson.
Assange kommer att begäras häktad i sin frånvaro.

Det tidigare beslutet att lägga ned förundersökningen var inte grundat på svårigheter gällande bevisen mot Assange utan på omständigheterna som hindrade utredningen, säger Persson.

Hon räknar med att i nästa vecka begära Julian Assange häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkten som begicks i augusti 2010. För att kunna verkställa häktningsbeslutet kommer åklagaren att utfärda en så kallad europeisk arresteringsorder begära att Assange utlämnas till Sverige så fort han har avtjänat sitt straff i Storbritannien.

Eva-Marie Persson bedömer att förutsättningar att fortsätta och avsluta utredningen finns.

– Det är min bedömning att ett nytt förhör med Assange bör hållas, säger hon.

Flydde in på ambassad

– Jag vill vara tydlig med att mitt beslut att återuppta förundersökningen inte är något ställningstagande till huruvida Assange ska åtalas. Det får vi återkomma till, säger hon vidare.

Efter ett Sverigebesök 2010 blev Julian Assange misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Han häktades i sin frånvaro och efter diverse rättsliga turer tog han sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London där han beviljades asyl 2012.

Flera av brotten som ska ha begåtts i Sverige preskriberades 2015 och förundersökningen gällande misstänkt våldtäkt lades ner av åklagaren Marianne Ny i maj 2017. Det ansågs inte finnas några möjligheter att driva utredningen framåt.

Men den förundersökningen återupptas nu sedan målsägarbiträdet Elisabeth Massi Fritz lämnat in en begäran om att öppna fallet. Det gjorde hon den 11 april i samband med att brittisk polis grep Assange på Ecuadors ambassad.

För att bryta preskriptionen måste åtal vara väckt före den 17 augusti 2020. Skulle rättsprocessen bli utdragen och gå över den tiden kommer utredningen att läggas ned, uppger åklagaren.

– Kommer vi så långt så kommer givetvis utredningen att behöva läggas ned igen. Det är också därför som jag sätter igång med den kompletterande utredningen så snabbt som möjligt.

Brittiska myndigheter bestämmer

TT: Kan Assange på något sätt undvika att bli delgiven brottsmisstanke?

– Som jag ser det har han inte någon möjlighet att styra den frågan, svarar Persson.

Åklagaren har möjlighet att höra Julian Assange via videolänk och om han inte går med på det kan företrädare för det svenska rättsväsendet resa till Storbritannien för att höra honom på plats i fängelset.

I dag avtjänar Assange ett 50 veckor långt fängelsestraff i Storbritannien, dömd för att ha brutit mot borgensbestämmelser genom att hålla sig undan på Ecuadors ambassad.

– Enligt uppgift från Storbritannien ska Assange avtjäna 25 veckor, säger Eva-Marie Persson på pressträffen.

Även USA vill ha Assange utlämnad. Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen, enligt Åklagarmyndigheten.

”Utgången av den processen går inte att förutse och jag bedömer att en svensk förundersökning kan bedrivas parallellt med den brittiska handläggningen”, säger åklagaren i ett pressmeddelande.

"Chans att rentvå"

Assanges svenske advokat Per E Samuelson blev väldigt överraskad över beslutet att utredningen fortsätter.

– Jag tycker att Sverige skämmer ut sig, som återupptar förundersökningen på det här lättvindiga sättet. Jag tycker det är en helt tokig bedömning. Vi talar alltså om händelser som inträffade för tio år sedan och om en person som kanske ska bli utlämnad till USA, säger han till SVT Nyheter.

Wikileaks kommenterar nyheten att förundersökningen återupptas med att detta kommer att ge Julian Assange ”en chans att bli rentvådd”.

I ett uttalande säger Wikileaks chefredaktör Kristinn Hrafnsson att det har funnits ett ”politiskt tryck” på Sverige att öppna förundersökningen på nytt.

”Minns att den ursprungligen lades ner 2010 när en åklagare drog slutsatsen att ”inget brott hade begåtts”, säger han i ett uttalande.

Fakta: De svenska brottsmisstankarna

Vid ett Sverigebesök i augusti 2010 blev Julian Assange misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Han häktades i november 2010 i sin frånvaro.
Efter diverse rättsliga turer tog Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London 2012 och beviljades asyl.
Svenska åklagare hade i flera år ambitionen att Assange skulle höras i Sverige.
I mars 2015 meddelade överåklagare Marianne Ny att hon ville förhöra honom i London. Detta sedan hon kritiserats av Svea hovrätt hösten 2014 för att inte leva upp till skyldigheten att driva förundersökningen framåt.
Först i november 2016 kom förhören till stånd, ledda av ecuadorianska åklagare.
De misstänkta brotten mot en av kvinnorna – olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande – preskriberades i augusti 2015.
Den fjärde brottsrubriceringen – misstänkt våldtäkt – preskriberats i augusti 2020.
TT