Radar · Nyheter

Ny mottagning för spelberoende

I måndags öppnade en ny mottagning för spelberoende i Göteborg inom Sahlgrenska sjukhuset. Man erbjuder framför allt hjälp i form av kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, antingen på plats och via internet.

I ett första skede kan personer över 18 år som är beroende av spel om pengar söka hjälp på mottagningen, men framöver ska man även kunna söka hjälp för datorspelsberoende. Även anhöriga kan få hjälp genom informationsmöten på mottagningen.

Mottagningen ligger på Järntorget och är den första specialiserade spelberoendemottagningen inom sjukvården. Hittills har spelberoende kunnat söka hjälp hos föreningar och genom kommunernas egna stödinsatser.

– Vi lägger mycket kraft på att etablera kontakt med andra verksamheter inom kommunerna, och att samarbeta med brukarföreningar. På det sättet vill vi hjälpa våra patienter att snabbt kunna få kontakt med eventuella andra hjälpinstanser som de kan behöva, såsom kommunernas budget- och skuldrådgivning, eller att få ett stödjande nätverk genom en brukarförening, säger Annika Hofstedt, tillförordnad enhetschef, till tidningen VGR Fokus.