Energi · På gång i Göteborg

Hallå där…!

Hans Sternlycke, Svenska Järnvägsfrämjandet.

…Hans Sternlycke, vice ordförande för Svenska Järnvägsfrämjandet, som är med och arrangerar en seminariedag om tågets framtid på Allégården, i morgon, lördag.

Vad kan besökarna förvänta sig under dagen?

– Besökarna får en klar bild av situationen för järnväg till Göteborg genom att lyssna på våra tre föredragshållare med speciella kunskaper. Stig-Göran Thorén är järnvägsansvarig för Göteborgs hamn. Per Corshammar torde vara den kunnigaste i Sverige på höghastighetsjärnväg. Markus Ottemark är infrastrukturansvarig i Västsvenska handelskammaren, som bland drivit opinion för dubbelspår till Norge och utbyggnad till fyra spår mellan Göteborg och Alingsås.

Kan man säga att höghastighetståg är framtiden för vårt resande? 

– Höghastighetståg kan knyta ihop landet och förbinda Skandinaviens huvudstäder. Med den snabbaste trafiken där kan trafiken på stambanorna tredubblas och ge plats för fler godståg och ökad regionaltrafik. Ett skandinaviskt nät går att få klart på tio år med bygge på bro. Göteborg kan bli navet i det med en timme och en kvarts restid till Oslo, samma till Köpenhamn och två timmar till Stockholm.

Vad har ni i Järnvägsfrämjandet för verksamhet i övrigt?

– Järnvägsfrämjandet försöker påverka politiker och bilda opinion för mer och bättre järnväg på riks- och lokalnivå genom föreläsningar, remissvar, uppvaktningar, artiklar och demonstrationer. Själv har jag skrivit min tredje tågbok: Bättre med tåg 3. Bygg om Sverige för tåg. Vi har arbetat för att rädda nedläggningshotade banor, att regionbanorna bör upprustas till skarvfria spår på makadam för att ge ökad hastighet och kapacitet och vi vill att en procent av BNP årligen investeras i järnväg. Vi vill ha nattåg ut i Europa som förr. Biljettsystemen bör samordnas. Vår tidning heter Klart spår och kommer ut fyra gånger om året.