Radar · Nyheter

Göteborgs universitet toppar miljöranking

Göteborgs universitet är den svenska myndighet som har bäst miljöledningsarbete. Det visar en rapport från Naturvårdsverket, som placerar GU i topp för fjärde året i rad.

Göteborgs universitet har bäst miljöledningsarbete bland svenska myndigheter. Det konstaterar Naturvårdsverket i en ny redovisning till regeringen. GU får 22 poäng av 23 möjliga, vilket placerar dem i topp för fjärde året i rad bland de 187 myndigheter som omfattas av den så kallade miljöledningsförordningen.

Ett miljöledningssystem är ett sätt att strukturera miljöarbetet i en organisation. Med hjälp av systemet kan man följa verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete och kontinuerligt arbeta med planering, utvärdering och förbättring av miljöarbetet.

Ett bra miljöledningssystem innebär alltså inte nödvändigtvis att en organisation har liten miljöpåverkan.

– Det här resultatet bevisar att vi har strukturen, men säger inte så mycket om universitetets miljöpåverkan. Däremot medför miljöledningssystemet att vi hela tiden kan utvecklas och förbättras och uppnå tuffare miljömål, säger Mikael Lunneblad, hållbarhetscontroller på Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), i en kommentar på GUs hemsida.

Naturvårdsverket konstaterar i redovisningen att koldioxidutsläppen från svenska myndigheter fortsätter att öka, men att flera myndigheter når bättre resultat i år än tidigare. Men på vissa områden lämnas övrigt att önska: myndigheterna kan bli bättre på att ställa miljökrav i upphandlingar och minska utsläppen från sina tjänsteresor.

Just miljöpåverkan från tjänsteresor är något som även Göteborgs universitet bör arbeta med med, enligt Naturvårdsverket – ett mål som inte är helt enkelt att förena med krav på att högskolor och universitet ska arbeta mer internationellt. Just den här utmaningen står i fokus på Universitets- och högskolerådets internationaliseringsdagar i november, som GU och Chalmers är värdar för.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV