Radar · Nyheter

Dålig ekonomi i kommunen – kostnaderna får inte öka

Det ser mörkt ut för ekonomin i Göteborg just nu. Kommunen bör inte öka sina kostnader alls under 2019, varnar stadsledningskontoret.

Göteborgs stad står inför en svår period ekonomiskt och bör inte fatta några beslut som leder till ökade kostnader under året. Det konstaterar stadsledningskontoret i en rapport som redovisades till kommunstyrelsen i onsdags. Nettokostnaderna bedöms öka med sex procent under 2019, medan nettointäkterna bara väntas öka med tre procent.

”Detta innebär att marginalerna fortsätter att krympa även 2019, vilket inte är långsiktigt hållbart och är bekymmersamt med tanke på de betydande ekonomiska utmaningar som staden står inför.”, skriver stadsledningskontoret. De utmaningar som åsyftas är bland annat att staden växer och att stora stadsutvecklingsprojekt pågår, samtidigt som demografin och skatteunderlaget förändras.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) säger till Göteborgsposten att det är ”ett tufft läge”, men att det inte sätter stopp för verksamheten – Det är klart att det minskar vårt handlingsutrymme. Samtidigt kan man ju göra förändringar utan att det kostar, så att det är inte så att det lamslår verksamheten.

Marina Johansson, gruppledare för Socialdemokraterna, konstaterar även hon att läget just nu kräver sparsamhet.

– Nu måste vi prioritera på ett annat sätt och säkerställa grunduppdraget. Det kommer bli så även för oss att vi inte kan lägga pengar på allt det vi haft råd med tidigare, säger hon til GP.