Radar · Nyheter

Miljonbelopp till haveridrabbade arbetslösa

Arbetsförmedlingen ska dela ut mellan 4 och 10 miljoner retroaktivt till 667 personer som felaktigt blivit av med ersättning till följd av ett it-fel, rapporterar SVT Nyheter.
Det var i februari i år som myndigheten meddelade att de automatiserade aktivitetsrapporterna som varit i bruk sedan 2015 genererat ett stort antal felaktiga rapporter.
Att det inte är fler beslut som får ekonomiska konsekvenser har att göra med att majoriteten av de felaktiga besluten som har rapporterats rör sig om varningar, eller situationer där den enskilde inte haft rätt till någon ersättning till att börja med.
Arbetsförmedlingen kan inte precisera totalsumman för de retroaktiva utbetalningarna då det är Försäkringskassan som beslutar om vilket belopp varje individ har rätt till.