Radar · Nyheter

Inrikes sjöfart stor miljöbov

Utsläppen från inrikes sjöfart är mycket större än man hittills trott.

Landets inrikes sjöfart släpper ut mycket mer luftföroreningar och växthusgaser än man tidigare trott. En ny mätmetod visar att den korrekta siffran är nästan dubbelt så stor som den man tidigare har räknat på – och att den inrikes sjöfarten därmed har större miljöpåverkan än exempelvis inrikesflygen, rapporterar SVT.

De nya uppgifterna kommer från SMHI, som med hjälp av GPS-data har spårat alla fartyg som går mellan svenska hamnar. Spårningen är en del av ett nytt samarbete mellan SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, den myndighet som ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet.

– Vi ser ungefär dubbelt så höga bränsleförbrukningar från inrikessjöfarten jämfört med vad vi tidigare trott, och därmed också dubbelt så höga utsläpp, säger Fredrik Windmark, luftmiljöexpert på SMHI, till SVT.

Enligt den nya undersökningsmetoden står inrikessjöfarten för 662 000 ton koldioxidekvivalenter, varav den kommersiella trafiken står för 488 000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar. Det kan jämföras med inrikesflyget som ligger bakom 554 000 ton.