Radar · Nyheter

Varning för vattenbrist i Västra Götaland

I Västra Götaland är vattenläget redan så akut att länsstyrelsen uppmanar till sparsamhet vid bevattning.

Det torra vädret fortsätter att få konsekvenser. I Västra Götaland är läget så akut att alla uppmanas spara på vattnet, särskilt om man tar det direkt från mindre vattendrag. Samtidigt får landets länsstyrelser i uppdrag att kartlägga vattensituationen.

Regeringen beslutade på torsdagen att länsstyrelserna både ska undersöka läget, även lokalt, och redovisa hur vattenbrist kan förebyggas och hanteras.
Beslutet baseras på att värme och torka under de tre senaste åren har gett stora påfrestningar i tillgången på vatten i flera regioner.

Snart som i juli?

I Västra Götaland varnar länsstyrelsen för att bristen på vatten redan om några veckor kan bli lika akut som under högsommaren i fjol.

– Vi har mindre vatten än normalt för årstiden, och vi har en period framför oss där det inte blir mycket mer nederbörd, säger Tor Segerbo, enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Att vädret inte är speciellt varmt är ingen garanti mot vattenbrist. Det är riktigt torrt på många platser i länet, och trenden är negativ. Flödena i våra vattendrag har halverats sedan första april, generellt sett. På vissa platser är det värre, på vissa lindrigare.

En eller två dagars regn ger ingen varaktig effekt på grundvattennivån, framhåller Segerbo.

Måste vara försiktiga

Uppmaningen om sparsamhet riktas i första hand till personer som tar vatten direkt från bäckar och dammar för bevattning.

– Det kan vara bönder, men även exempelvis golfklubbar eller idrottsföreningar som bevattnar fotbollsplaner. Den som tar vatten från ett vattendrag är skyldig att se till att vattendraget inte skadas, säger Tor Segerbo.

– Alla måste förstå att vi behöver vara försiktiga. Även den som använder kommunalt dricksvatten behöver tänka på hur man kan minska sin konsumtion.

Han uppmanar allmänheten att hålla sig uppdaterad via varje länsstyrelses webbplats, där lägesrapporter om vattennivåer läggs ut.

Fakta: Tips för att spara vatten

Vattna inte med dricksvatten – samla in regnvatten för att vattna växterna.
Välj duschen i stället för att bada badkar.
Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
Diska inte under rinnande vatten.
Spola inte i kranen för att vattnet ska bli kallt, ställ in det i en tillbringare i kylen i stället.
Källa: Livsmedelsverket
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV