Radar · Nyheter

Vanligt miljögift kan leda till för tidig död

Det finns ett samband mellan höga nivåer PCB-gifter i blodet och för tidig död. Det visar en ny studie av närmare 1 000 70-åringar i Uppsala, gjord av forskare vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Örebro universitet.

PCB:er, polyklorerade bifenyler, är en grupp långlivade och svårnedbrytbara industrikemikalier som tidigare användes i bland annat fogmassa, färger och plaster. Gifterna förbjöds på 1970-talet, men lagras i fettväv och förekommer fortfarande i exempelvis fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt PCB-gifter med många kloratomer finns kvar i blodet hos de flesta svenskar.

I studien, som presenteras i tidskriften Jama, mättes giftnivåerna i 70-åringarnas blod. När forskarna följde upp vilka som hade dött under de följande tio åren visade det sig att de som hade de högsta nivåerna med PCB:er med många kloratomer hade en överdödlighet på runt 50 procent, framförallt i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta oberoende av riskfaktorer som annars förknippas med sådana sjukdomar.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV