Radar · Nyheter

Regeringen vill maxa ESS med eget kansli

Sverige pumpar in miljarder i den stora forskningsanläggningen ESS i Lund.
Ett kansli ska maximera avkastningen från investeringen, menar regeringen.

– Vi behöver hitta ett sätt där ESS också blir en tydligare angelägenhet för hela Sverige och flera olika aktörer, både när det gäller näringsliv och våra universitet och högskolor, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff på anläggningen.

Ett kansli för ESS (European Spallation Source) ingick i regeringens nationella strategi för forskningsanläggningen. Strategin klubbades igenom av riksdagen i fjol.

Sverige och Danmark är värdländer för ESS och Sverige bidrar med överlägset mest pengar av de 15 medlems- och observatörsländerna, motsvarande 35 procent av byggkostnaden på 1,84 miljarder euro i 2013 års penningvärde.

TT: Kommer det att betala sig för Sverige?

– Jag menar att det kommer att vara avgörande hur vi kan samordna och samverka kring den här anläggningen, men också hur vi får universitet och högskolor och andra forskare från runt om i världen att faktiskt använda den här anläggningen, säger Ernkrans.

Hon beskriver anläggningen som den största investeringen i sitt slag på många, många år, en investering som regeringar av olika färg har burit fram.

TT

Fakta: ESS

Sverige och Danmark är värdländer för European Spallation Source (ESS) som håller på att byggas i Lund. Byggkostnaden blir 1,84 miljarder euro, varav värdländerna ska stå för en dryg tredjedel.

Syftet är att skapa neutronstrålar, som kan användas i utforskandet av olika material. Förhoppningen är att det ska leda till framtida upptäckter inom exempelvis nanoteknologi, life science, läkemedelsområdet, materialvetenskap och experimentell fysik.

Första spadtaget togs i september 2014. Anläggningen ska vara färdig att tas i bruk år 2023. Beräknad årlig driftskostnad är 140 miljoner euro.

Våren 2019 är runt 58 procent av anläggningen färdigställd.

Källa: ESS

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV